Cherry Myitta Foundation

(ဆောက်လုပ်ဆဲ) ၆ကြိမ်မြောက် ချင်းပြည်နယ် တီးတိန်မြို့နယ် ဗန်းတဲ ကျေးရွာ

မြေမြင်ကွင်းဆင်းလေ့လာမှုမှတ်တမ်း(၁၀.၅.၂၀၁၈)

ပန္နရိုက်