Cherry Myitta Foundation

ဆက်သွယ်ရန်

ရုံးလိပ်စာ
အမှတ် (၁၂)၊ မနောရှမ်းလမ်း၊ (၃) ရပ်ကွက်၊
ကျိုက်ဝိုင် ဘုရားအနီး၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
ဖုန်း-၀၁-၅၂၂ ၅၆၂ ၊ ဝ၉-၄ဝ ၁၅ ၈၃ ၂၂၅
အီးမေးလ်၊ [email protected]
ဝက်ဆို်ဒ်၊ www.cherrymyittafoundation.org
ဖေ့ဘုတ်၊ facebook.com/CherryMyittaFoundation

  ချယ်​ရီ​မေ​တ္တာ​ဖောင်​ဒေး​ရှင်း​
  ဆက်​သွယ်​ရန် ၊ ​အ​မှတ် (၁၂)၊ ​မ​နော​ရှမ်း​လမ်း၊ (၃) ​ရပ်​ကွက်၊ ​ကျိုက်​ဝိုင် ဘု​ရား​အ​နီး၊ ​မ​ရမ်း​ကုန်း​မြို့​နယ်၊ ​ရန်​ကုန်​မြို့။ ​
  ဖုန်း-၀၁-၅၂၂ ၅၆၂ ၊ ဝ၉-၄ဝ ၁၅ ၈၃ ၂၂၅
  အီးမေးလ်၊ [email protected]
  ဝက်ဆို်ဒ်၊ www.cherrymyittafoundation.org

  Web Developement by