Cherry Myitta Foundation

ဆက်သွယ်ရန်

ရုံးလိပ်စာ
အမှတ် (၁၂)၊ မနောရှမ်းလမ်း၊ (၃) ရပ်ကွက်၊
ကျိုက်ဝိုင် ဘုရားအနီး၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
ဖုန်း-၀၁-၅၂၂ ၅၆၂ ၊ ဝ၉-၄ဝ ၁၅ ၈၃ ၂၂၅
အီးမေးလ်၊ [email protected]
ဝက်ဆို်ဒ်၊ www.cherrymyittafoundation.org
ဖေ့ဘုတ်၊ facebook.com/CherryMyittaFoundation